Hiteligénylés

A Diákhitel Plusz igénylésének feltétele az aktív hallgatói jogviszony vagy az állami struktúraváltó alapképzésbe való sikeres bejutás. Ha most nyertél felvételt, akkor a hiteligénylésedet az intézményedbe való beiratkozás után, a tanév megkezdését követően tudod majd leadni.

Amennyiben még nem rendelkezel élő Diákhitel Plusz, vagy Nyelvtanulási Diákhitel szerződéssel a Diákhitel Központnál, új ügyfélként lehetőséged nyílik a hiteligényléshez szükséges adatlap elektronikus kitöltésére.

A kitöltött dokumentumot személyesen kell benyújtanod a Diákhitel Központtal együttműködő Diákhitel Plusz igénylési PartnerPontok egyikén.

Az elektronikusan kitöltött és kinyomtatott Hiteligénylési Adatlapok átvétele és Diákhitel Központ Zrt. felé történő továbbítása során a PartnerPontként felsorolt felsőoktatási intézmények, bankok, takarékszövetkezetek és a Magyar Posta a Diákhitel Központ Zrt. adatfeldolgozójaként járnak el. Az adatlapok átvétele során az adatfeldolgozók a hiteligénylő személyazonosító adatait (név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím) a személyazonosító okmányok adataival összevetve ellenőrzik abból a célból, hogy személyazonosságukat megállapítsák. Az adatlapok átvételére csak az eredményes személyazonosítást követően kerül sor. Az adatfeldolgozás a hiteligénylő hozzájárulásával történik. Azzal, hogy a hiteligénylő a Hiteligénylési Adatlapot és a személyazonosító okmányát a leadóhelyen az adatellenőrzés lefolytatása és a hiteligénylés Diákhitel Központ Zrt. felé való továbbítása céljából átadja, a hozzájárulás megtörténik. Az adatfeldolgozás során alkalmazott megőrzési idő célhoz kötött, az adatfeldolgozó az ezen tevékenysége során általa megismert személyes adatokat a leadott Hiteligénylési Adatlap Diákhitel Központ Zrt. felé való továbbítását követően haladéktalanul törli.

Tájékoztatunk, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a alapján a Hiteligénylő az igényelt hitel folyósításáig jogosult a Hitelszerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozat útján a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállni. Amennyiben élni kívánsz ezen lehetőséggel, kérjük, szíveskedj elállási nyilatkozatodat az alábbi linkről elérhető nyilatkozatminta kinyomtatásával, kitöltésével és aláírásával eljuttatni a Diákhitel Központ Zrt. 1996 Budapest postafiókcímére. (Az elállási jog egyéb erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozat útján is gyakorolható.) A határidőben előterjesztett elállással a szerződés megszűnik, amely tényről a Diákhitel Központ Zrt. levélben tájékoztatja a Hiteligénylőt.

Figyelem!

A Diákhitel Plusz igénylése felelős, hosszútávra kiható döntés, mely előtt javasoljuk alaposan megismerni a hitelforma jellemzőit és a törlesztési szabályait. A Diákhitel egy lehetőség a továbbtanulás terheinek enyhítésére, felvétele ugyanakkor visszafizetési kötelezettséggel jár.

Kérjük, tanulmányozd át alaposan a www.diakhitel.hu honlapon található részletes információkat!

Amennyiben kérdésed merülne fel a hiteligénylés kitöltése során, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésedre a +36 1 999 99 44-es telefonszámon, illetve az info@diakhitel.hu e-mail címen.

Kérjük, szíveskedj a szerződés megkötése előtt áttanulmányozni az alábbi dokumentumokat:

Az Üzletszabályzatot, a szerződésmintát, a KHR tájékoztatót és az Adatkezelési tájékoztatót áttanulmányoztam, megértettem és azokat elfogadom, illetve tudomásul veszem.
Kijelentem, hogy nem állok a Diákhitel szerződés megkötésének akadályát képző, bíróság által jogerősen kiszabott olyan végrehajtandó szabadságvesztést elrendelő ítélet hatálya alatt, amely szabadságvesztést még nem hajtottak végre, vagy amelynek végrehajthatósága még nem szűnt meg, kivéve a feltételes szabadságra bocsátást.
Kijelentem, hogy a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvénnyel szabályozott adósságrendezési eljárást adósként vagy adóstársként nem kezdeményeztem.
A Diákhitel Központ Zrt. hitelfelvevőkkel kapcsolatos adatkezeléseinek céljáról, jogalapjáról, köréről, időtartamáról, az egyes adattovábbításokról, az adatok forrásáról, az adatfeldolgozásokról, valamint az érintetti jogosultságokról és jogorvoslati lehetőségekről részletesen rendelkező Adatkezelési Tájékoztatóját elolvastam, megértettem, és az abban foglaltak alapján ezúton hozzájárulok személyes adataim Diákhitel Központ Zrt. általi kezeléséhez.
Kijelentem, hogy nem rendelkezem olyan hallgatói hitelszerződéssel, mely megszűnt, azonban pénzügyileg nem került rendezésre, továbbá kijelentem, hogy nem állt fenn korábban olyan hallgatói hitelszerződésem, amelyből eredő tartozásom maradandó egészségkárosodás bekövetkezése miatt elengedésre került.